Öğrenme Güçlükleri

Öğrenme Güçlükleri

DB bozukluğu, bilişsel öğrenmeyle ilgili gibi görünmeyebilir; ancak öğrenme süreçlerini (çocuğun duyma-dil kullanma becerilerini, görsel becerilerini ve bilgi işlemleme, sıraya koyma becerilerini)etkilediğinde öğrenme bozukluğuna yol acabilir. DB bozukluğu olan bir çocuk, gelecekte öğrenme problemi olması açısından risk altındadır.

DB bozukluğu olan çocuklarda sıkça görülen pek çok belirti öğrenme güçlüğü olan bir çocukta da görülebilir.

Örneğin,

Kavrama, organize etme, sıraya koyma ve komplike hareketleri anlamlı şekilde yürütme becerilerini içeren motor planlamadaki problemler: Çocuk, merdiven çıkmada, engelleri aşmada ve oyun alanı aktivitelerinde, bisiklete binmede, üstünü değiştirmede, arabaya inip binmede, yemek yeme ve yazı yazma araç-gereçlerini kullanmada sorun yaşayabilir. Yeni motor becerileri (ritmli el çırpma ve ritmi takip etme gibi) öğrenme yetisi diğer çocuklara göre oldukça geç gelişecektir.

4-5 yaşa kadar gerçekleşmeyen baskın el tercihi: Çocuk, objeleri tutarken istikrarlı bir şekilde tek elini kullanmayabilir. Bir nesneye uzanırken de iki elini birden kullanabilir. Elindeki bir nesneyi, tutarken ya da kullanırken bir elden diğerine geçirebilir. Örneğin bir eliyle yemek yerken, diğerini resim çizmek için kullanıyor olabilir. Ya da makası kullanırken her iki elini de tercih edebilir.

Zayıf el-göz koordinasyonu: Boya ve pastel kullanmada, sanatsal projeleri gerçekleştirmede, bloklarla inşa yapmada, puzzle yapmada ya da ayakkabılarını bağlamada sorun yaşayabilir. Bu çocuğun el yazısı da silik ve okunaksız olabilir.

Öğrenme güçlüğü(disleksi vb.) tanısı almış çocuklarda, duyusal işlemleme ile ilgili gerekli değerlendirmelerin de yapılması yerinde olacaktır.

Write your comment Here

X