Görme Problemleri

Görme Problemleri

Göz hareketlerini etkileyen vestibuler bir sorun varsa çocuk, görüşünü koordine etmekte problem yaşayabilir. İki gözünü, bir takım halinde, bir arada kullanamayabilir. Öğrenmede sorunlar yaşayabilir. Çünkü çocuk yüzlere, tahtaya, kitaplara ya da yüzüne doğru gelen bir topa odaklanamaz.

Görmesinde kusur olmasa da gözlerin eş kullanılamaması, çocuğun gördüğünü algılamasını ve yorumlamasını zorlaştırır. Görsel bilgiyi, işitsel, dokunsal ve hareketsel mesajlarla birleştirmek yerine beyni, mesajları birbirine karıştırır. Örneğin, çocuğun, görüntülerle sesleri birleştirmede bir problemi varsa, öğretmeninin sesini duyduğunda nereye bakacağını bilemeyebilir. Eğer görüntülerle dokunuşları birleştirmede problem yaşıyorsa, sadece bakarak bir çivinin sivri ya da bir çekicin ağır olup olmadığını bilemeyebilir. Eğer görüntülerle hareketsel duyuları birleştirmede problem varsa, eşyalara çarpmadan etrafta dolaşamayabilir. Çocuk, el-göz koordinasyonu, görsel algılama ve farkındalık konusunda problem yaşayabilir. Eğer tüm duyu parçaları beyinde bir bütün oluşturmak üzere bir araya gelmezse, uygun tepkileri vermek çok zor olacaktır.

Write your comment Here

X