Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu(DEHB) mu, Duyusal Işlemleme Bozukluğu mu, Yoksa Her Ikisi mi?

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu(DEHB) mu, Duyusal Işlemleme Bozukluğu mu, Yoksa Her Ikisi mi?

DEHB ve duyusal işlemleme bozukluğu, birbirinden ayrı, fakat çok benzer belirtiler gösterebilen tanılardır. Yapılan pek çok raştırmaya göre, bu tanılardan birini almış olan çocuk veya yetişkinlerin %40 ila %60’ ı, diğerinin semptomlarını da taşımaktadır.

DEHB 3 alt-tipe sahiptir; hiperaktif dürtüsellik, dikkat eksikliği ve hem dikkat eksikliği hem de dürtüselliğin bir arada olduğu durumlar.

DEHB tanılı bir çocuk, odaklanmada güçlük çekebilir, kolayca dikkati dağılabilir, sıklıkla huzursuz,ve aşırı hareketlidir. Duyusal işlemleme ile ilgili sorunlar yaşayan çocuklarda da benzer belirtiler görülebilir.  Bununla birlikte, ikisi arasında belirgin fizyolojik farklılıklar vardır.

Duyusal işlemleme bozukluğu, duyusal bilgileri uygun şekilde yorumlamada yetersizlik demektir. Duyusal sisemlerin bir kaçı veya bir çoğu etkilenmiş olabilir; bu durum aşırı hassasiyet-kaçınma veya yoğun ihtiyaç-arayışı beraberinde getirebilir. Duyusal bilgiyi işlemlemedeki bu yetersizlik, çocuğun dikkatinin dağılmasına veya aşırı hareketlenmesine sebep oluyor olabilir.  Her iki tanıda, yaklaşık olarak aynı oranda görülmektedir(National Institue of Mental Health). Her iki tanının da genetic yatkınlık veya diğer faktörlere bağlı olarak ortaya çıkış nedenleri tam olarak bilinmemektedir.

Web sitemizdeki ilgili yazılara baktığınızda, her iki tanının bazı belirtilerinin birbirine ne kadar yakın olduğu net olarak görülebilir.

Tanıyı koymak ve tedavi sürecini belirlemek ile ilgili sorumluluk, bir tıp uzmanına aittir.

Tedavi süreci

DEHB, yaygınlıkla medikal tedavi yöntemleriyle tedavi edilir. Ek olarak davranışsal terapi yöntemlerinin kullanılmasına ihtiyaç duyulabilir.

DİB, duyu bütünleme terapisi/ergoterapi ile tedavi edilir. Gerekirse özel eğitim veya çeşitli iletişim temelli yaklaşımlar aracılığı ile öğrenme ve iletişim kurma ile ilgili becerilerin desteklenmesi sağlanır.

DEHB tanısı almış bir çocuğun duyusal işlemleme, planlama ve zamanlama becerileri ile koordinasyon becerilerinin irdelenmesi ve desteğe ihtiyacının olup omladığının anlaşılması için, mutlaka bir duyu bütünleme uzmanı tarafından değerlendirilmesi gerekmektedir.

Write your comment Here

X