Özel Eğitim

Project Details

  • :
  • :
  • :

Özel Eğitim

Doğum öncesi, doğum anı ya da doğumdan sonra oluşan nedenlerle  bazı çocuklar yaşıtlarıyla aynı gelişim özelliklerini gösteremezler. Gelişimsel olarak akranlarından farklı olarak desteklenmeye ihtiyaç duyan çocuklar için yapılandırılmış ortamlarda uzmanlar eşliğinde gerçekleştirilen, çocukların bireysel özelliklerine ve gelişimsel düzeylerine uygun olarak planlanmış eğitimlere “özel eğitim” adı verilir. Özel eğitim pek çok gelişimsel farklılıkta en etkili yöntemlerden biri olarak kabul edilmektedir. Özel eğitim, çocukların doğal ortamda kazanması gereken bilgi ,beceri ve deneyimleri içeren zengin bir yaşantı sunar. Diğer bir deyişle çocuğun gelişim için yeterli olmayan  doğal ortamdaki uyaranların özel eğitimde daha sistematik ve yoğun olarak sunulması sözkonusudur. Bu nedenle çocuğun bireysel farklılıklarının , gelişimsel özelliklerinin ve ihtiyaçlarının en doğru biçimde belirlenmesi önemlidir.

Normal gelişim gösteren çocuklarda olduğu gibi özel gereksinimleri olan çocukların da eğitiminde erken çocukluk yaşantıları  çok önemlidir. Erken tanı ve erken müdahalelerle çocukların varolan potansiyellerine ulaşmaları,yetersizliklerinin mümkün olan en yüksek düzeyde telafisi sağlanarak yaşıtlarıyla aralarındaki farkı azaltmak amaçlanır.

Merkezimizde  gelişimsel farklılık taşıyan çocuklara yönelik gelişimsel değerlendirmeler yapılmakta ve takipleri sağlanmaktadır. Her çocuğun gelişimsel düzey ve davranış farklılıkları dikkate alınarak   hazırlanan eğitim programları  doğrultusunda özel eğitim çalışmaları sürdürülmektedir.

See Live Project

Related Projects

Erken Destek

Detay

Duyu Bütünleme

Detay

Dil ve Konuşma Terapisi

Detay

X