Dil ve Konuşma Terapisi

Project Details

  • :
  • :
  • :

Dil ve Konuşma Terapisi

Dil ve Konuşma bozukluğu nedir?

Eğer konuşulan dili ifade etmede, kavramada veya her ikisinde de zorluk yaşanıyorsa, biz bu durumda bir dil ve konuşma bozukluğu ile karşı karşıyayız diyebiliriz. Dil ve konuşma bozuklukları her yaştan bireyi etkileyebilir. Yaşam kalitesini düşürür, iletişimde ve sosyal ilişkilerde zorluklar oluşturabilir. Birçok dil ve konuşma bozukluğu türü vardır ve bunlara dil ve konuşma terapisi içerisinde farklı müdahalelere ihtiyaç duyar. Dil ve konuşma bozuklukları, bir dil ve konuşma terapisti tarafından tanılanır ve tedavi edilir. Dil ve konuşma terapisti, iletişim bozukluklarının teşhisi ve tedavisinde görev alan meslek elemanlarıdır.

Konuşma Bozukluğu

Konuşma bozukluğu, dilin üretim alanında gerçekleşen, konuşma seslerinin üretimine ve akıcılığına gönderme yapan bir durumdur. Konuşma seslerinde ve konuşmanın akıcılığında farklılıklar olduğunda bir konuşma bozukluğundan söz edebilmekteyiz.

Dil Bozukluğu

Sözel iletişimin bir unsuru olan dili, sosyal çevremizle temas etmek duygularımızı ve düşüncelerimizi ifade etmek için kullanırız. Bir paylaşım yöntemi olan dil, doğumdan itibaren belirli bir gelişimsel sırayı izleyerek daha soyut ve karmaşık hale gelir. Ve sosyal bir varlık olan insanın kullandığı en önemli araç haline gelir.  Kimi zaman çocuklarda konuşulan dilin kavranılması yani çevresinden ona yöneltilen dilin anlamlandırılması ve çocuğun da karşılığında anlamlı bir dil üretmesi sekteye uğrar. Bazen ise bir yetişkinin dili çeşitli nörolojik sebeplerle kısmı bir kayba uğrayabilir. Bir dil bozukluğunun ortaya çıkmasına etken birçok faktör bulunur, terapi süreci içerisinde bu etkenler göz önünde bulundurarak kişiye özel bir terapi planı hazırlanır.

See Live Project

Related Projects

Erken Destek

Detay

Duyu Bütünleme

Detay

Dir® Floortime™

Detay

X