Bebeklerde ve Çocuklarda Gelişim Değerlendirmesi

Project Details

  • :
  • :
  • :

Gelisimsel Degerlendirme

Gelişim; anne karnında başlayan ve hayat boyu devam eden fiziksel, duygusal, bilişsel ve davranışsal değişimleri içeren bir süreçtir. Bireyin genetik özellikleri ile çevre koşullarının karşılıklı etkileşiminin sonucunda gelişim gerçekleşir.

 

Erken çocukluk olarak adlandırılan 0-6 yaş, gelişimin en hızlı olduğu dönem olarak kabul edilir (özellikle doğumdan sonraki ilk sekiz ay boyunca beyindeki sinir hücreleri arasında bağ oluşumu şaşırtıcı derecede hızlıdır). Bu altı yıllık süreçte bireyin tüm yaşam becerilerinin temeli atılmaktadır. Beslenme, temizlik alışkanlıklarının kazanılması, tuvalet eğitimi, soyunma giyinme gibi özbakım becerileri, yürüme, koşma, zıplama, kalem tutma, boyama, boncuk dizme gibi küçük ya da büyük kaslara dair kazanımlar, renkler, şekiller, sayılar gibi kavramların kazanılması, konuşmanın başlaması ve gelişmesi, sosyalleşme hep bu yıllar içinde gerçekleşir. Erken çocukluk döneminde bilişsel, duygusal, sosyal, dil ve motor beceriler alanlarında öğrendiğimiz bilgiler bizi gelecek yaşamımıza hazırlar.

 

Anne babaların çocuğun hangi yaş dönemlerinde, hangi süreçlerden geçeceği konusunda bilgi sahibi olmaları; çocuğun gelişimini destekleyici öğrenme yaşantıları sunabilmeleri için fırsat sağlar. Zira çocuklar doğumdan itibaren öğrenmeye hazırdırlar ve bunu sağlamak için onlara yeterli olanakları doğru yöntemlerle sunmak gerekmektedir.

 

Potansiyel gelişim düzeyi çocuğun kendi başına sergilediği beceri düzeyinin üzerindedir ve çocuğun içinde bulunduğu çevre ve eğitim ortamı onun bu düzeye ulaşmasında büyük rol oynar. Yetersiz çevre koşulları çocuklar üzerinde telafisi güç etkiler yaratabilmektedir. Bu yüzden erken yaşlarda karmaşık algılama ve fiziksel deneyimler için fırsatlar sağlamak, ileriki yaşlardaki değişik öğrenme becerilerinin gelişimine olumlu yönde etki etmektedir.

 

Erken çocukluk döneminde uygulanan gelişimsel değerlendirmeler; çocukların gelişimsel özelliklerinin bilinmesini, yardıma ihtiyaç duydukları alanların ve güçlü yönlerinin tespit edilmesini sağlar. Gelişimsel farklılıkların bu süreçte belirlenmesi erken tanı ve müdahale için de çok önemlidir. Gelişimsel olarak desteğe ihtiyaç duyan çocukların özellikle yaşamın ilk yıllarında farkedilmeleri, bireysel özelliklerine göre oluşturulacak eğitim programlarıyla desteklenebilmelerine olanak sağlar.

 

Merkezimizde; çocukların gelişimleri bilimsel olarak geçerlik ve güvenilirlikleri belirlenmiş test ve ölçeklerle değerlendirilmekte, her çocuk için belirlenen gelişimsel ve davranışsal profil doğrultusunda hazırlanan programlarla ailelere gelişimsel danışmanlık sağlanmaktadır.

See Live Project

Related Projects

Erken Destek

Detay

Duyu Bütünleme

Detay

Dil ve Konuşma Terapisi

Detay

X