Hakkımızda

Hakkımızda

Erken Destek Eğitim Merkezi (EDEM), 2000 yılında Çocuk Sağlığı ve S.I. Uzmanı Gülçin YEGEN tarafından kurulmuştur. Merkezin kuruluş amacı, duyu-motor-algı problemlerine sahip, bedensel ve/veya zihinsel engelli veya risk taşıyan bebeklere ve çocuklara eğitim ve rehabilitasyon hizmeti vermektir. Amacımız, çocuğun en erken dönemde eğitim ve terapi hizmetlerinden faydalanarak, bağımsız yaşama yetisini arttırmak; çocuğun ve ailenin toplumla uyumlu, mutlu bireyler olarak yaşamalarına yönelik gereken desteği vermektir. EDEM’in eğitim ve rehabilitasyon hizmeti verdiği çocuklar arasında, Yaygın Gelişimsel Bozukluklar (Otizm, Asperger Sendromu, Çocukluk Desintegratif Bozukluğu, Rett Sendromu, Atipik Otizm – PDD NOS), Serebral Palsi, kromozom anomalileri (Down Sendromu, Williams Sendromu gibi), görme bozukluğu, algı bozuklukları olan çocuklar, prematüre bebekler ve aileleri yer almaktadır. Aynı zamanda okulda uyum sağlama, yazma-okuma, matematik gibi alanlarda zorlukları olan çocuklara da destek verilmektedir.

X