Oyun Terapisi

"Oyun; sevgi, mutluluk ve diğer psikolojik kavramlar gibi, anlaması anlatmasından daha kolay olan bir şeydir"
                                                                                                                                  Schaeffer

Oyun çocuğun işidir. Çocuğun hayatındaki kontrolü ve dengeyi sağlama yoludur. Çocukların öğrenme ve araştırma şeklidir.
Oyun terapisi çocukların dış dünyaya uyum sürecini kolaylaştırmayı hedefleyen gelişimsel bir terapi şeklidir. Oyun terapisinde amaç,  çocuğa güvenli bir alan oluşturarak, fiziksel, bilişsel, duygusal ve sosyal yeterlilik hissini arttırmaktır. Çocuğun kendi içinde var olan gücü keşfi ile problemlerle baş etmesi  ve onlara çözüm üretebilmesini kolaylaştırmaktır.