Öğrenme Güçlükleri

Öğrenme güçlükleri veya öğrenme bozuklukları, pek çok öğrenme problemini içinde barındıran tanımlamalardır. Öğrenme güçlüğü, zeka veya motivasyona dayalı bir problem değildir. Öğrenme güçlüğü olan çocuk, tembel ya da aptal değildir. Aslına bakılırsa, çok büyük çoğunluğu, en az diğer insanlar kadar akıllıdır. Yaşadıkları temel sıkıntı, dış dünyadan bilgiyi alma ve işlemleme süreçlerinin farklılığıdır.
Çocuğunuzun öğrenme güçlüğüne sahip olması ihtimali, kolay kabullenilecek bir süreç olmayabilir. Bu, çocuğunuzun geleceği ile ilgili endişelenmenize veya okulla nasıl başa çıkacağını bilememenize neden olabilir.  Burada aklınızdan çıkarmamanız gereken en önemli nokta, öğrenme güçlüğüyle başa çıkmaya çalışan çocukların büyük çoğunluğunun herkes kadar akıllı olduğudur. İhtiyaç duydukları şey, onlara uygun olan öğrenme stillerinin belirlenmiş olmasıdır.

Öğrenme bozukluklarının işaret ve belirtileri

Eğer çocuğunuzun öğrenmeyle ilgili herhangi bir alanda sıkıntı yaşadığına dair şüpheleriniz varsa, lütfen destek arayışınızı ertelemeyin. Eğitime ne kadar erken başlanırsa, sahip olduğu potansiyeli değerlendirme şansı da o kadar artar.
Öğrenme güçlüğü veya bozukluğu olan her çocuk, birbirinden farklıdır. Kimi çocuklar okuma ve hecelemede sıkıntı yaşarken, bir diğeri okumayı çok sever ama matematik ile başı dertte olabilir. Bir başka çocuk, başka insanların söylediklerine odaklanmakta güçlük yaşıyor olabilir.
Öğrenme güçlüklerini belirlemek her zaman kolay değildir. Pek çok farklı varyasyonu olması nedeniyle, tek başına- tek bir semptom ya da profil yoktur. Yine de, her yaşta yaygın olan belli başlı uyarı işaretleri vardır. Eğer bunlara karşı uyanık ve dikkatli olabilirseniz, erken dönemde öğrenme güçlüklerini farketme ve çocuğunuzun destek almasını sağlama şansınız artacaktır.
Aşağıda göreceğiniz kontrol listeleri, öğrenme güçlükleri ile ilgili bazı ortak uyarıları içerir. Unutmayalım ki, öğrenme güçlüğü olmayan çocuklar da, bu maddelerdeki güçlükleri  zaman zaman yaşayabilir. Temel becerileri yönetmeye yönelik süreklilik arz eden sıkıntılar, doğru ayrımı yapmanızı sağlayacaktır.

Okul öncesi önemde öğrenme güçlüklerinin işaret ve semptomları

 • Kelimeleri telaffuz etmede güçlük.
 • Doğru kelimeyi bulmada güçlük
 • Kafiyelendirmede güçlük
 • Harfleri, sayıları, renkleri, şekilleri, haftanın günlerini…vs öğrenmekle ilgili güçlük
 • Öğrenme rutinlerini veya yönergeleri takip etmekte güçlük
 • Boyayı, kalemi ve makası kullanmada ya da sınır içi boyamada güçlük
 • Düğme ilikleme, fermuar açma ve kapama, ayakkabı bağcığını bağlamakta zorlanma

Okul döneminde(ilk-orta ve lise) öğrenme güçlüklerinin işaret ve semptomları

 • Harfler ve sesleri birleştirmeyi öğrenmede zorlanma
 • Sesleri sıralayıp kelime oluşturamama
 • Okurken basit kelimeleri karıştırma
 • Kelimeleri eksik heceleme ve sıkça okuma hataları yapma
 • Basit matematiksel işlemleri öğrenmede güçlük
 • Sıralama yapma ve zamanı söylemede zorluk
 • Yeni konuları öğrenmede güçlük çekme
 • Okuduğunu anlama ya da matematik konularında güçlük
 • Ucu açık sınav sorularında zorlanma
 • Okuma ve yazma çalışmalarını sevmeme, yüksek sesle okuma yapmaktan kaçınma
 • Tek bir sayfada aynı kelimeyi farklı ve/veya hatalı yazma
 • Organize olma becerilerinde güçlük( odasında, çalışma alanında sürekli dağınık olma, ödevlerini planlayamama, takip edememe...)
 • Sınıf içerisindeki sözlü aktiviteleri takipte zorluk ve düşüncelerini yüksel sesle dile getirme
 • Kötü el yazısı

Gelişimsel dönüm noktalarına dikkat etmek, öğrenme bozukluklarının fark edilmesinde önemli rol oynar.
Erken çocukluk ve okul öncesi dönemde normal gelişim süreçlerinin iyi bilinmesi ve takip edilmesi büyük önem taşımaktadır. Erken dönemde gelişimsel farklılıkların kontrol edilmesi, öğrenme güçlükleri ve bozukluklarıyla ilgili sinyallerin erken fark edilip kontrol altına alınmasını sağlayacaktır.
Gelişimsel bir gecikme, çocuğunuz büyüyene kadar bir öğrenme güçlüğünün belirtisi olarak görülmeyebilir; ancak çocuğunuz küçükken bunu fark ederseniz, erken müdahale edebilirsiniz.