Nöropsikolojik Değerlendirme

Çocukluk Çağında Nöropsikolojinin Önemi

Beynimiz tarafından kontrol edilen bilişsel süreçlerimiz, belli bir gelişimsel sırayı izlemektedir. Bilişsel süreçte “Yürütücü işlevler” olarak adlandırılan ve düşünme, planlama, soyutlama, analiz edebilme gibi becerileri içeren işlevlerin, okula başlama çağı yaklaştığında, gerekli olgunluğa erişmiş olmaları beklenmektedir. Yürütücü işlevlerle ilgili herhangi bir gecikme veya eksiklik, okul çağında dürtüsellik, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, özgül öğrenme güçlüğü olarak kendini göstermektedir.

Hangi durumlarda Nöropsikolojik Testlere ihtiyaç duyulur?

Çocukluk döneminde, derslerde zorluklar yaşama, dikkatini toplama ve sürdürme becerisinde sıkıntılar, dürtülerini kontrol edememe gibi sorunlar ortaya çıkabilmektedir. Bu sorunların altında yatan bilişsel nedenleri anlayabilmek, öğrenme stilini keşfedebilmek ve uyum sağlamasına yönelik programları düzenleyebilmek için nöropsikolojik testlere ihtiyaç duyulmaktadır.

Nöropsikolojik Değerlendirme Sırasında Uyguladığımız Testler Nelerdir?

Stroop Testi TBAG Formu

Sayı Dizisi Öğrenme Testi

İşaretleme Testi Türk Formu

Wisconsin Kart Eşleme Testi

İşitsel-Sözel Öğrenme Testi

Görsel-İşitsel Sayı Dizileri Testi B Formu

Raven Standart Progresif Matrisler Testi

Çizgi Yönünü Belirleme Testi


Özgül Öğrenme Güçlüğü Bataryası

Özgül öğrenme güçlüğünün ölçülmesinde ve değerlendirilmesinde kullanılan ölçme araçlarını içeren bataryadır.

Özgül öğrenme güçlüğü bataryası içerisinde yer alan ölçme araçları nelerdir?

Matematik Testi

Okuma Testi

İşittiğini Yazma Testi

Gördüğünü Yazma Testi

Saat Çizimi Testi

Head Sağ- Sol Ayırt Etme Testi

Harris Lateralleştirme Testi

Öncelik Sonralık İlişkilerinin Sorgulanması Testi

Sıralama Testi

Gessel Gelişim Figürleri Testi