Duyu Bütünleme Terapisi

Duyu Bütünleme, bebeğin ve çocuğun duyu organları yoluyla kendi vücudundan ve çevresinden gelen duyusal bilgileri (dokunmanın, hareketin, vücut duruşunun, koklamanın, tatmanın, hissetmenin, duymanın ve görmenin) hissetme, anlama ve organize etme becerisidir. Beyin ve omurilikten oluşan merkezi sinir sisteminin gelişebilmesi için tüm duyulardan gelen bilgilere ve bunların arasında ilişki kurmaya ihtiyaç vardır. Bütün fonksiyonlar bir bütünlük gösterdiğinde denge, beden hareketleri yüksek derecede uyumlu olduğunda, öğrenme kolaylaşacak ve uyumlu davranışlar doğal olarak ortaya çıkacaktır.

Duyu bütünleme bozukluğunda ise, çevremizden ve vücudumuzdan gelen bilgilerin bir araya getirilmesinde ve bir bütün oluşturulmasında zorluk yaşanır. Eğer çocuk temel duyusal sistemlerden gelen bilgiyi organize etmede zorluk yaşıyorsa, problemler genelde zayıf denge reaksiyonları, mekan ile etkileşime geçememe, zayıf motor planlama becerileri, dokunsal uyarana karşı savunma, zayıf vücut şeması, zayıf davranış kontrolü, duygulanımda dalgalanmalar, kısa dikkat süresi ve akademik konulardaki zorluklarla ortaya çıkar.

Duyu bütünleme terapisi ile çocuğun çevreden ve vücudundan aldığı uyarılara adaptif cevaplar oluşturabilmesine yardımcı olunmaktadır. Terapisi süresince çocuğa, çevresiyle uyum içerisinde olması, problemlerinin üstesinden gelebilmesi, mutlu, bağımsız ve anlamlı bir yaşam sürmesi için destek sunulur.