Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu çocuk ve ergenlerde görülen, yetişkinlikte de devam edebilien, nörolojik bir durumdur. Bu tanıyı almış çocuklar, aşırı derecede hareketli ve dürtülerini kontrol edemeyen çocuklar olabilecekleri gibi, dikkatlerini toplamakta sıkıntı da yaşıyor olabilirler. Yoğun olarak, okul  sürecinde yaşanan dikkat ve davranış problemleriyle birlikte farkedilir.

Çocukluk çağında, belirtileri üç kategoride gruplanabilir:

Dikkat  Eksikliği:

 • Kolayca dikkati dağılır
 • Yönergeleri takip etmekte ya da bir görevi tamamlamakta zorlanır
 • Sık sık sizi dinlemiyormuş gibi görünür
 • Dikkatini veremez ve saçma hatalar yapar
 • Günlük rutininde unutkandır
 • Bir işi yaparken organize olmakta zorlanır
 • Sıkça eşyalarını kaybeder
 • Sürekli dalgındır

Hiperaktivite:

 • Yerinde oturmakta zorlanır, sürekli kıpır kıpırdır.
 • Sabit kalamaz
 • Sessiz, sakin oyun oynamakta zorlanır
 • Neredeyse sürekli hareket halindedir. Koşar, zıplar, tırmanır…(ergenlik döneminde bu daha çok huzursuzluk ya da sabırsızlık olarak kendini gösterir)
 • Çok fazla ve(veya) yüksek sesle konuşur

Dürtüsellik:

 • Sırasını beklemekte güçlük çeker
 • Düşünmeden cevap verir, düşüncelerini süzgeçten geçirmez, aklına geleni söyler.
 • Başkalarını rahatsız eder, sıkça başkalarının sözünü keser, arkadaşlarının oyununu bozar…

Dikkat eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu tanısını tıp uzmanları koyabilir. Gerekli nörolojik ve psikiyatrik kontrollerin ardından tedavi programı planlanır.

Tedavi programı kapsamında,
 • Dikkat ve öğrenme süreçleriyle ilgili nöropsikolojik değerlendirme ve destek
 • Dürtü kontrolü, koordinasyon becerileri ve duyusal işlemleme ile ilgili değerlendirme ve destek
 • Davranış problemlerini en aza indirmek ve yaşadığı sosyal iletişim problemleriyle baş edebilmesini sağlamak için uygun terapötik yaklaşımlar,

   mutlaka yer almalıdır.