Erken Destek Eğitim Merkezi (EDEM) , çocuklar ve ailelerine hizmet veren eğitim ve danışmanlık merkezidir. Erken Destek Eğitim Merkezi(EDEM)'in eğitim ve danışmanlık hizmeti verdiği alanlar ;

Gelişim Problemleri

Yaygın Gelişimsel Bozukluklar, Serabral Palsi, kromozom anomalileri (Down Sendromu, Williams Sendromu gibi) , görme veya işitme bozuklukları, algı bozuklukları, zihinsel veya bedensel engeli olan çocuklar, prematüre bebekler ve aileleri.

Duygusal Problemler ve Davranış Problemleri

Bağlanma, iletişim, uyum sağlama problemleri, özgüven eksikliği, korku ve kaygılarla baş etmede zorluk, öfke problemleri

Akademik Problemler

Öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği ve hiperaktivite, muhakeme güçlükleri.

Duyu-motor Problemleri

Sakarlık, hareketlilik, harekete geçmede güçlük, beslenme ve uyku problemleri, düşmekten, yüksekten ve karanlıktan korkma, çabuk yorulma, kendi kendine giyinip soyunamama, çabuk yorulma.

DEHB (Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu)

Sabırsızlık, tepki geciktirmede zorluklar, sorulan sorulara soru tam bitmeden cevap verme, sırasının gelmesini beklemede zorluk

Öğrenme Güçlükleri

Okuma güçlüğü (Disleksi), yazma güçlüğü, aritmetik güçlüğü, öğrenme güçlüğü, gelişimsel konuşma ve dil bozuklukları

Pediatrik Rehabilitasyon

Rehabilitasyon egzersizleri, robotik yürüme, yürüyüş bozuklukları tedavisi, kas iskelet hastalıkları sonrası rehabilitasyon

Amacımız, çocuğun en erken dönemde eğitim ve terapi hizmetlerinden faydalanarak, bağımsız yaşama yetisini arttırmak; çocuğun ve ailenin toplumla uyumlu, mutlu bireyler olarak yaşamalarına yönelik gereken desteği vermektir.